دسته بندی مشاغل
خانه کهربای بالتیک
خانه کهربای بالتیک با تامین کهربای خام (راف) درجه یک ، که همان بالاترین کیفیت کهربای بالتیک موجود در جهان است ، از تامین کنندگان مطرح دانمارک کیفیت محصولات خود را تضمین میکند و به عبارت دیگر هر قطعه کهربای خام به صورت جداگانه توسط کارشناسان با تجربه مورد بررسی قرارگرفته و پس از جداسازی وارد مرحله تراش و پولیش میگردد .
اطلاعات تماس